TELEKOM ÇALIŞANLARI DERNEĞİ ÜYE GİRİŞ FORMU

ADINIZ SOYADINIZ
ANNE ADI BABA ADI
DOĞUM YERİ DOĞUM TARİHİ
TC KIMLIK CİNSİYET
ÖĞRENİM DURUMU MEDENİ HALİ
KAN GRUBU    

ŞİRKET BİLGİLERİNİZ

İŞE GİRİŞ TARİHİ UNVAN
ÇALIŞTIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜNÜZ
BİRİMİNİZ SİCİL

NÜFUS BİLGİLERİ

IL ILÇE
KOY MAHALLE CİLT NO
AİLE SIRA NO SIRA NO

ADRES BİLGİLERİ

İŞ ADRESİ
EV ADRESİ
İŞ TEL EV TEL
E-MAİL CEP TEL


Telekom Çalışanları Derneği Tüzüğü'ne ve Dernekler Yasası Hükümlerine aynen uymayı ve her yıl kongrede kararlaştırılan aylık aidatı ödemeyi taahhüt ediyorum. Üyeliğe kabulümü saygılarımla arz ederim.

Tarih   İmzaDerneğimize üye olmak için müracaatta bulunan Sayın . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Yönetim Kurulumuzun ( ...../..../20.... )tarih ve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sayılı kararıyla üyeliğe kabul edilmiştir.

Üye No : ................................. Kabul Tarihi : .................................